1. Hygiëne vind ik uiterst belangrijk, ik verwacht ook van mijn klanten dat zij hier zorg voor dragen en een behandeling dus opgefrist ondergaan.
 2. Bij twijfel over een klacht of blessure zal ik de behandeling ( tijdelijk ) staken en u door / terug verwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw behandelend arts hiervoor toestemming geeft.
 3. Bent u al onder behandeling van een arts, therapeut of specialist dan vraag ik u te overleggen met hem / haar of behandeling bij Yuan Qi gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 4. Eventueel medicijngebruik dient u te melden, aanpassen van de behandeling is bij medicijn gebruik in een aantal gevallen noodzakelijk.
 5. Ga bij klachten altijd eerst naar u huisarts voor diagnose, ik ben geen arts.
 6. Een gemaakte afspraak dient u minimaal 24 uur van te voren te annuleren, bij annulering op de dag zelf wordt 50% van het consult in rekening gebracht, overmacht uitgezonderd.
 7. Betaling van behandeling, mits anders overeen gekomen, dient direct na behandeling contant te worden voldaan.
 8. Wees op tijd aanwezig voor een ontspannen verloop van uw behandeling, ook vanwege behandelingen die na u gepland zijn.
 9. Roken is niet toegestaan.
 10. Zet uw mobiele telefoon uit of stil.
 11. Yuan Qi is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen.
 12. Bent u tevreden … vertel het anderen en mij, heeft u klachten of feedback neem contact met mij op.
 13. Wanneer u drager bent van infectieziekten zoals: Hepatitis, HIV, AIDS of andere aandoening(en) dan dient u mij hiervan op de hoogte te stellen (privacy is hierbij uiteraard gewaarborgd).